Hiển thị một kết quả duy nhất

Danh Mục
Vữa rót gốc nhựa SikaDur 42 MP
Close

Vữa rót gốc nhựa SikaDur 42 MP

Vữa rót gốc nhựa SikaDur 42 MP là vữa epoxy tự san phẳng, không dung môi, 3 thành phần.
Vữa rót gốc xi măng Sika Grout 212-11
Close

Vữa rót gốc xi măng Sika Grout 212-11

Vữa rót gốc xi măng Sika Grout 212-11 là vữa rót gốc xi măng, tự san bằng, không co ngót
Vữa rót gốc xi măng Sika Grout 214-11
Close

Vữa rót gốc xi măng Sika Grout 214-11

Vữa rót gốc xi măng Sika Grout 214-11 là vữa trộn sẵn gốc xi măng, tự sang phẳng, bù co
Vữa rót gốc xi măng Sika Grout GP
Close

Vữa rót gốc xi măng Sika Grout GP

Vữa rót gốc xi măng Sika Grout GP là vữa trộn sẵn gốc xi măng, tự sang phẳng, bù co
Vữa rót gốc xi măng Sika Tile Grout
Close

Vữa rót gốc xi măng Sika Tile Grout

Vữa rót gốc xi măng Sika Tile Grout trám khe dễ dàng và hiệu quả cho các khe gạch ceramic